Router
Pristupna točka kućnom internetu kojem se može pristupiti žičanim i bežičnim putem.
Usmjerivač - usmjeruje pakete podataka prema IP adresama kojima je namijenjena.